Эмнэлзүйн судалгааны хороо

Эмнэлзүйн судалгааны хороо

БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛЫН ЖАГСААЛТ

  1. Cудалгаа хийх хүсэлт
  2. Тэнхимийн хурлын протокол
  3. Судалгааны арга аргачлал – товч
  4. 4. Таниулсан зөвшөөрлийн хуудас
  5. 5. Танилцуулга PPT: I. Судлаачийн товч танилцуулга
  6. Судалгааны нэр, удирдагчийн нэр

III.Судалгааны зорилго, зорилт

IV.Судалгааны хамрагдах хүрээ

V.Судалгааны хугацаа

VI.Судалгааны арга аргачлал

Жич: Хурал цахимаар болох ба дээрх дарааллын дагуу материалаа PDF хэлбэрээр нэгтгэж ankhbayar.g@mnums.edu.mn хаягаар илгээнэ үү. Судалгааны арга аргачлал, таниулсан зөвшөөрлийн хуудас нь заавал тэнхимийн хурлаар орж батлагдсан байхыг анхаарна уу.

Хуваалцах

© 2024 он. mjhospital.mn. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан.