Т.АМАРТҮВШИН

ЭМЭГТЭЙЧҮҮДИЙН ТАСГИЙН ЭРХЛЭГЧ

Тасаг:

Эмэгтэйчүүд судлалын тасаг

Эрдмийн цол зэрэг:

АУ-ны доктор, Эх барих эмэгтэйчүүдийн Ахлах зэргийн эмч

Имэйл хаяг:

© 2024 он. mjhospital.mn. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан.