Эрхэм зорилго

ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

Олон улсын түвшинд хүлээн зөвшөөрөгдсөн эрүүл мэндийн шинэ технологи, стандартыг эх орондоо нутагшуулан, хэрэгжүүлэх, тусламж, үйлчилгээний чанарыг  тасралтгүй  сайжруулж, оношилгоо, эмчилгээг АШУҮИС-ийн болон боловсрол эрүүл мэндийн салбарын сургалт, эрдэм шинжилгээ, судалгаа, инновацын бодлоготой хослуулан хөгжүүлнэ.

© 2024 он. mjhospital.mn. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан.